June 2012 Transmission

Last transmission from Radio Dellen was in June 2012:

Första inspelning startat 1336 SVT Lördag 2/6
Nästa inspelning 1537 SVT
Nästa 1831 5895 kHz
Nästa 2223 5895
Nästa Söndag 1102
Avstängning 1603


Leave a Reply