Scannerlyssning

Att avlyssna radiotrafik på en självsökande programmerbar scannermottagare kan vara både roligt och spännande. Det är fullt tillåtet att så länge man inte vidarebefodrar det man hört. Man kan lyssna till lokala sändare såsom polisen men även mer långväga kommunikation från tex flygplan. Man kan få information om vägarnas beskaffenhet genom att lyssna till vägverkets kanaler osv osv.scan

Mottagaren

Det som krävs är en mottagare av typ självsökande scanner. Det finns två grupper av självsökande scanners nämligen kristallstyrda och programmerbara. Då den kristallstyrda i många fall är “omodern” koncentrerar vi oss på programmerbara scanners. Att välja rätt scanner kan förefalla svårt men för att förenkla valet, presenteras här nedan en förklaring på en del utryck som används i annonser och i scanners tekniska data.

Minnen

Antalet minneskanaler = De fasta frekvenser som man kan programmera scannern med eller med andra ord, antalet radiosändare som får plats i scannerns minne.
Antalet minneskanalsbanker = En samling minneskanaler (tex minneskanal 10 till 20) som utgör en bank. Man kan tex lägga in olika kategorier av radiotrafik så som flygfrekvenser i en bank och taxifrekvenser i en annan samt polisfrekvenser i en tredje och medelst några få knapptryckningar enkelt välja vilken eller vilka kategorier av radiotrafik som skall avlyssnas.
Frekvensområdet = Det frekvensområde som scannern klarar av att ta emot (beroende på vilken typ av trafik som intresserar dig).

Sökning

“Search-bank/er” = förvalda undre och övre frekvenser som inprogrammeras i scannern för att inom ett frekvensområde leta efter radiotrafik. Om scannern är försedd med en eller flera search-banker kan man tex programmera en med frekvens-området 79.0125 till 79.9875 MHz och en annan med 144.000 – 146.000 MHz och enkelt välja vilka områden som ska sökas av.
Frekvenssteg (“step”) = Eterns radiokanaler är indelade med vissa avstånd. En del scanners har fasta kanalsteg medan andra ger operatören valfrihet.
Sökningshastighet (“scanhastighet”) = Antalet förprogrammerade minneskanaler som hinner sökas av per sekund. Ofta anges också Search-hastighet och presenteras då som antalet frekvenssteg per sekund.

Trafiksätt

Mottagning av olika modulationsformer (“Mode”) = Med bredbands FM (WFM) kan man höra vanliga ljudradiosändningar typ P3 och TV-Ljud. SmalbandsFM (NFM) används i de flesta kommunikationsradiosystem. AM används av flyget. Vissa scanners har även möjlighet att ta emot SSB-Trafik.

Frekvenser

Antalet frekvenser är begränsat varvid man indelat olika frekvensområden att vara avsedda för olika kategorier av användare. För frekvenslistor hänvisas till befintliga hemsidor på Internet samt till listor utgivna av Teknikmagasinet och World Import. Även tillverkare och vissa användare som har sidor på Internet kan ge en glimt om var du ska leta.

Antenner

Antenner som en scannerlyssnare använder kan se ut på många olika sätt, allt ifrån en “gummipinne” till stora riktantenner.
De flesta scannermottagare levereras med en teleskop-antenn eller en “gummipinne” som monteras direkt på scannern. Dessa antenner kan ge en godtagbar mottagning av lokala/starka sändare. För att ta emot mer långväga sändare krävs en utomhus antenn. En del utomhus-antenner är avsedda för att ta emot ett speciellt frekvensområde tex polisbandet runt 79 MHz. En sådan antenn tar emot polisbandet bra men övriga frekvensband hörs sämre. Därför finns antenner som är bredbandiga och därmed tar emot flera frekvensband ungefär lika bra. Dessa heter discone-antenner som är rundstrålande (tar emot signaler lika bra från alla riktningar). Det finns även antenner som är bredbandiga och med riktverkan och heter då logperiodisk-antenn.
Från antennen på taket och ner till mottagaren använder man koaxialkabel typ RG58 (Den tunna). Om man har långt till taket eller att kabeln blir lång (över 20 meter) bör man använda koaxialkabel RG-213 som ger mindre dämpning av radiosignalerna. Dämpningen beror också på vilken frekvens som avlyssnas. Om man har en scanner som kan ta emot det höga frekvensområdet mellan 860-960 MHz ska uteslutande RG-213 kabel användas.

Störningar

Det händer att man som scannerlyssnare drabbas av störningar. Störningarna uppkommer oftast inne i mottagaren när denna blir “överstyrd” av starka radiosignaler.
Om man bor närma starka sändare som tex FM Ljudradio såsom P1,P2,P3 och P4 eller någon närradiosändare kan dessa ge problem. För detta finns speciella filter som förhindrar dessa signaler att nå radion och därmed ge störningar.
Även andra starka sändare kan förorsaka störningar som tex mobiltelefonsystem. Om man vill bli kvitt dessa störningar kan man prova att använda sig av en dämpsats (ofta märkt “Att”. Engelska: attenuator) som i många fall finns inbyggd i scannern. När man använder denna skall man komma ihåg att den dämpar alla inkommande signaler.

“Eterdetektiv” och Lyssningstaktik

Eterns vågor finns i ett nästan outömligt hav av information. Men vem sänder denna information? Att få agera “eterdetektiv” kan vara mycket spännande där man måste ha “öronen på helspänn” och ha stort tålamod.
Förutom att använda sig av de frekvenslistor som finns kan man göra följande: Programmera scannern med en övre och en undre gränsfrekvens och med rätt kanalsteg. Programmera så att scannern söker av ett mindre område tex ett par MHz. Sök över detta område upprepade gånger för att kunna notera på vilka frekvenser som radiotrafik hörs. När man hittat ett antal aktiva frekvenser (eller inga alls), och noterat dessa, fortsätter man med nästa frekvensområde på samma sätt. Snart har man en uppsättning aktiva frekvenser som man sedan kan programmera in i scannerns kanalminne. Nu börjar det stora detektivarbetet. Genom att “scanna” dessa frekvenser, som man vet är “aktiva”, kan man med ledning av samtalen kanske lista ut vilken kategori av användare som använder en frekvens. Senare kanske man rent av kommer på vem eller vilket företag som använder frekvensen.

Av Robert Hellberg

Leave a Reply