Solfläckar och kommunikationsradio

Om hur solfläckarna styr användbarheten av banden på 27-50 MHz.

Genom egna erfarenheter från radiolyssnande de sista 30 åren har jag kunnat följa utvecklingen genom ett antal solfläckscykler.

Först några ord om solen som styr vågutbredningen på frekvenser upp till 50 MHz, och även i vissa fall på högre frekvenser.

Solen har egenskapen att ha fläckar, dessa fläckar ökar och minskar i omfattning med 11 års perioder. D.v.s. vart 11 år inträffar ett maximum, och däremellan ett minima. Just nu vintern 1997 har vi passerat ett minimum. Således kommer ett maxima att inträffa om c:a 5.5 år. Men redan om ett till två år har fläckarna sådan omfattning att de kraftigt påverkar vågutbredningen i området upp till c:a 50 MHz. Maximat brukar hålla i sig tre till fyra år för att de två till tre sista åren avta.

Frekvenserna 27-50 MHz påverkas sporadiskt, ju högre frekvens ju mer sporadiskt. Dock med den egenheten att det inträffar när man som bäst behöver sin kommunikationsradio. Ett exempel är älgjakten, då hela världen tycks braka in i radioapparaten. Ibland med så kraftiga signalstyrkor att lokal kommunikation störs ut på avstånd på mindre än någon km. Ingen solfläcksperiod är den andra lik, en av de starkaste inträffade i mitten och slutet av femtiotalet. Det var när TV introducerades i stora delar av världen. Det var då vanligt att man kunde se TV från stora delar av Europa och ibland från andra världsdelar. En förklaring var att de lägsta kanalerna användes, c:a 50-70 MHz. Dessa lågkanaler är i det närmaste avvecklade numera.

Under slutet av 60 talet började jag lyssna på kortvåg och då ofta på 27 MHz som ju är ett kommunikationsband. Privatradiobandet, som ju då användes för kommunikation av mindre företag, privatpersoner och jägare. Under denna tid var det solfläcksmaximum, och stationer från flera delar av Europa hördes kraftigt. Man hörde stn från Tyskland, som då hade 2 watt på sina privatradiostationer. Italien där inga radiolagar tycks existera brakade in med enorma signalstyrkor. Vidare hördes stationer från norra Sverige och Norge. Sporadiskt gick signaler in från USA där 27 MHz var tillåtet. Under denna tid var antalet stationer i dessa länder måttligt. Allt eftersom åren med solfläcksmaximum gick driftsattes fler och fler stationer, mot slutet av denna period blev störningar mycket kraftiga, i princip ett brus på varje kanal från kanske 200 stationer som hördes samtidigt. Lokal kommunikation blev helt omöjlig. Passning outhärdlig p.g.a. oväsendet.

Senare avsattes bandet 29.7-30 MHz till företag, avsikten var att de skulle få tillgång till frekvenser som inte stördes ut. Efterhand som detta band tilldelades i andra länder blev även detta frekvensområde oanvändbart.

Som jaktkanaler avsattes ett antal kanaler på 31 MHz, detta band fungerar skapligt men vid solfläcksmaximat under senare delen av 80-talet och en bit in på 90-talet stördes även detta band ut.

Vid min militärtjänst i slutet av 60 talet använde vi Ra145, jag upptäckte snart att på de lägre frekvenserna (30-40 MHz) förekom massor av utländska stationer. Stationer från USA, Italien, Sovjet, Israel hördes med goda signalstyrkor. Skälet till detta är givetvis att Ra145 var betydligt känsligare än föregångarna. Ett annat skäl är att allt fler länder skaffar kommunikationsradio på dessa frekvensband.

Under de sista tio åren har allt fler länder skaffat radio på dessa frekvensområden, och allt fler radiostationer hörs mellan 27-50 MHz.

Sommaren 95 lyssnade jag ganska mycket på frekvenser 30-50 MHz, jag hörde nästan dagligen alla former av radiokommunikation, repeaters, frekvensmodulerade sändningar, mobiltelefonsystem, AM sändningar, och övertoner från kortvågsstationer. Trots att de stora kortvågsstationerna har en utmärkt övertonsdämpning, (100 kW eller mer på 15.5 MHz ger kanske några watt på 31 MHz.) så hörs dessa signaler kraftigt.

Allt fler språk förekommer, troligen Baltiska o Ryska. Andra länder som Ungern, f.d. Jugoslaven, Tjeckien etc tillåter numera bruk av kommunikationsradio på dessa frekvenser.

Vad väntar oss då under nästa solfläcksmaximum? Eftersom kommunikationsradioapparater på banden 27-50 MHz är relativt billiga säljs de i mycket stora antal för närvarande i länder som har stort behov av kommunikationsradio. Alla är nöjda eftersom de “fungerar” under minimat som råder nu.

Under 60 talet såldes minst 100 000 kommunikationsradio i Sverige. Uppskattningsvis har antalet i Europa och framför allt Östeuropa kommit upp i flera miljoner. Vi kan således förvänta oss ett fullständigt kaos av störande stationer från hela Europa, och under solfläcksmaximats topp från hela världen. Utan tvekan blir frekvenserna 27-40 MHz helt obrukbara. varenda kanal kommer att vara belagd med alla tänkbara signaler och språk, repeaters, mobiltelefoner, övertoner från kortvågen etc. Folk som försöker leka radioamatörer, folk som försöker “jamma” (störa ut).

Sammanfattningsvis kan man säga att förr var frekvenser över 30 MHz relativt tysta, skälet var att det inte fanns så många apparater i andra länder. Numera finns oändligt många stationer i drift och vågutbredningen kommer alltid att träffa rätt på några tusental.

Jaktradio på 155 MHz, PMR på 446MHz, eller kommunikationsradio över 100 MHz påverkas inte av solfläcksmaxima.

Amatörradio på 28-29.7 MHz. Som radioamatör utnyttjar man fenomenet med sporadiskt långa räckvidder, och med god trafikdisciplin kan man ha många trevliga radiokontakter med hela världen.

Amatörradio på 50 MHz. På 50-52 MHz kan radioamatörer få specialtillstånd. På detta band kan man få kontakter över hela världen under perioder med lite större solfläckar. Detta visar med all tydlighet att bara det finns radiostationer så hörs signaler.

27 MHz bandet har totalt urartat numera, en fullständig störningsmatta av radiostationer hörs från 26 till över 28 MHz, (även på amatörbandet)

Polisradio på 40 MHz. En gång i tiden använde polisen 40 MHz för sina kommunikationer till bilarna, detta system fungerade utmärkt, goda räckvidder och lite störningar, dock kunde man under solfläcksmaximum tala med andra distrikt i hela Sverige. På den tiden upplevdes detta som spännande och utgjorde knappast några problem, eftersom radiotrafiken var ganska begränsad. Detta band idag skulle naturligtvis inte fungera överhuvudtaget. Alltför stora antenner på bilar och bärbara apparater, och störningar från hela världen vid solfläckar.

68-88 MHz, detta är ett väl använt band för kommunikationsradio, exvis, Polis Taxi, Ambulans, Lastbilar, Brandkår, Vägverk. På lägre delen av detta band ligger Öststaternas FM band, och vid solfläcksmaximum kan man under hela dagar höra dessa rundradiostationer. Periodiskt kommer då denna kommunikationsradio att störas.

Hur kommer man då ifrån dessa problem? Ett sätt är att använda selektiv, exvis CTCSS (Sub-ton/Pilot-ton) då slipper man höra eländet, men när de störande stationerna är tillräckligt starka kommer de att påverka räckvidden till kanske 500 meter. Ett annat sätt är att använda så höga frekvenser som möjligt, exvis 45-50 MHz. Eller helt enkelt 150 MHz banden. Högre effekt är ju en lösning, men det tycker man i andra länder också. Hög effekt förvärrar problemen.

Under sista tiden då 27 MHz bandet användes seriöst försökte man med olika typer av tvåton´s selektiv, men då de störande signalerna från hela världen var som starkast nådde inte ens selektivet fram mer än några hundra meter.

Jag kommer med stort intresse att följa kommande solfläcksperiods uppgång de närmaste åren. Som företeelse är det intressant att följa utvecklingen av antalet sändare, nya språk, moduleringsformer och typer av radiosystem, men som seriös användare är det förmodligen helt förödande att satsa på dessa frekvensområden.

Tilläggas kan att man kommer att nyttja allt högre effekter för att få räckvidd. Något som gör att problemen blir allt värre. Utbudet exvis i Italien av slutsteg på minst 100 watt i detta frekvensområde blir allt större.

Jag har nämnt mobiltelefon på dessa band, det förekommer att man kopplar upp sina telefoner på radioutrustning i detta frekvensband, starka basstationer med en massa telefonbabbel på konstiga språk blir resultatet. Det marknadsförs utrustningar för detta ändamål. Naturligtvis försöker man då med talkrypto av olika slag. Det är en missuppfattning att bara man går över 30 MHz så blir allt bra. Det beror på att det inte funnits så många radioapparater på dessa frekvenser tidigare.

Leave a Reply