Årsmöte 2001

Årsmötet 2001 

Torsdagen den 29 mars 2001 hade Delsbo Radioklubb årsmöte i den gamla lokalen vid skolan. Mötet började kl 18 och slutade vid 21-tiden. Anledningen att vi den här gången hade lagt årsmötet en vardagskväll, och inte en lördag som vi brukar, var för att försöka dit fler medlemmar. Försöket lyckades någorlunda, tolv av klubbens ca tjugofem medlemmar var där.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avklarades på ca 45 minuter. Där lästes bl.a. kassa- och revisionsberättelsen upp, och lades till handlingarna. År 2000 gick klubben 159 kr och 59 öre plus, till stor del p.g.a. att vi sålde några apparater, och från ökande fikaintäkter. År 2000 hade klubben 27 betalande medlemmar, som får anses vara ett fullgott resultat.

Verksamhetsberättelsen för år 2000 lästes också upp, och även den lades till handlingarna. År 2000 var inte direkt något toppår för antalet aktiviteter, men något katastrofår var det knappast heller. Bland det större aktiviteterna kan väl Fredriksforslägren, WFÄX-mellanvågssändningarna samt utställningen på Ljusdalsbygdens Museum vara värda att nämna.

Styrelsen möblerades om något från föregående år: till vice ordförande valdes Rolf Larsson, och Olle Olsson trappade ner till vanlig ledamot i styrelsen. Resten av styrelsen ser ut som föregående års. (För att se hela den aktuella styrelsen, ta en titt på Styrelsesidan.)

Efter de formella förhandlingarna kom kvällens stora samtalsämne: ombyggnationerna på Ede skolas F-hus. F-huset är det vita hus där DRAK har sin nya lokal i källaren. Just nu håller man på med att bygga en utbyggnad på huset, där det skall finnas en hiss för rörelsehindrade, samt ett par nya grupprum. I samband med detta skall även den outnyttjade delen av husväggen som vätter mot väster, strax ovanför nedgången till husets källare där DRAK håller till, användas till ett konstverk, troligtvis utfört i metall.

Detta ställer till vissa problem för oss. Vi har nämnligen ett packe kablar som löper utefter just den husväggen, en del upp till husets vindsvåning, där vi bland annat har våra packetantenner. Dessutom löper ett packe kablar mellan F-huset och huset med vår gamla lokal. De löper genom luften, halvvägs upp på väggen där konstverket skall sitta.

Fråga: Hur påverkar då det här konstverket oss?
Svar: Genom att vi måste ta bort / flytta våra kablar naturligtvis!
Våra kablar till vinden måste vi leda om på något sätt, och där finns ett par olika förslag, och våra luftkablar måste grävas ner. Dessutom måste vi dra om elmatningen till den gamla lokalen. Detta kommer alltså att kosta en hel del. Hur mycket har vi ingen aning om.

I samband med detta beslutades att höja årsavgiften för år 2002 till 150 kr för att i efterhand kunna stabilisera klubbkassan nästa år. Ungdomsavgiften förblir oförändrad, 70 kr. Anledningen att vi inte rör den är att vi måste försöka att få igång en föryngring av klubben. En låg medlemsavgift för ungdomar är ett led i den satsningen.

Sedan blev det dags för att planera det här årets kommande verksamhet och aktiviteter. Bland försagen till aktivitet nämndes bl.a. ett studiebesök, kanske till Söderhamns flygmuseum eller Ericsson i Gävle. Dessutom kommer vi att försöka vara med på en portabeltest, och försöka att göra en ny vända WFÄX-sändningar, då med en bättre antenn och kanske med en kraftfullare sändare. En ansökan om ett nytt tillfälligt sändningstillstånd har skickats in. Mer om aktiviteterna kommer senare, håll utkik på hemsidan.

Under det livliga diskuterandet på de lite senare punkterna så intogs det fika av olika slag. Kaffe och läsk var två populära drycker, och fikabröd i olika former. Sedan blev det dags för det stora artilleriet: en tårta, som alla åt av med god aptit.

Sedan avslutades mötet genom att ordföranden tackade för visat intresse.

 

Av Erik Olsson
erikolsson@sdxf.org

 

 

Leave a Reply