Ur DRAK bladet

Innehåll:

 • Delsbo Radioklubbs historia (25-årsspecial)
 • Lyssnarlägret i Fredriksfors 1998
 • Surströmmingsskiva gjorde succé
 • Lyckad portabeltest
 • Delsbo Radioklubbs historia

  I början av 70-talet pågick på grundskolan i Delsbo fritt valt arbete, med bl a DX-ing och elektronik- bygge under ledning av läraren Håkan Johansson. Samtidigt hade en av de unga grabbarna i Delsbo, Dan Andersson upptäckt radiohobbyn genom b la läsa DX-boken av Hugo Gustavsson samt även via tidningen Eter-aktuellt som fanns på biblioteket. Våren 1973 träffade Dan de andra grabbarna som hade kommit i kontakt med DX-ingen via fritt valt arbete i skolan. Och nu började man att träffas för att lyssna tillsammans. Tiden var då mogen för att starta en radioklubb, och den 29 september 1973 startade man Dellenbygdens DX-Club. Klubblokal fick man tag på i skolans källare, under aulan. Men den lokalen dög ej så länge, p g a svårigheten med antenner. Så istället tog vi över den f d vakt- mästarbostaden i trähuset med den gamla vedboden. Där fick man själv ställa i ordning med tapetsering och målning samt med mattläggning.  Antenner sattes upp, av olika modeller, främst trådantenner. Aktiviteterna var i topp med lyssnarnätter och möten. Aktiviteterna började dock att avta i början av 1976. Det berodde till stor del på att grabbarna nådde åldern för militärtjänstgöring, och även andra intressen pockade på uppmärksamheten. Ända fram till 1979 var klubbens verksamhet i princip på nollpunkten. I det läget anordnade Dan Andersson, Lennart Eriksson, Hans Olofsson och Mikael Grahn en utställning på skolan i Delsbo om DX-ing, vilket resulterade i två nya medlemmar, Per Gedda och Björn Wiksten. Med detta tillskott av medlemmar, drog vi igång med nya lyssnarnätter och andra radioaktiviteter samt DX-kurser. Under året 1980 kom Rolf Larsson ifrån Hudiksvall med i gänget. Rolf hade tidigare erfarenhet av DX-ing och elektronik. Rolf var även radioamatör, och detta inspirerade klubbens medlemmar, och flera av dem tog amatörradio- certifikat, och klubbens verksamhet utvidgades successivt. I november 1981 ändrades klubbens namn till det nuvarande Delsbo Radioklubb, en markering att även annan radioverksamhet fanns med på programmet. Klubben köpte en amatörradiostation och fick en egen signal, SK3PH. Under 80-talet omfattade verksamheten lyssnarnätter, fielddays, diverse kurser i elektronik och telegrafi, samt i slutet av 80-talet började vi med lyssnarläger. Det första lyssnarlägret var i Silja utanför Hudiksvall vid årsskiftet 1986/1987. Lägret blev en succé. Efter Silja-lägret fortsatte vi, i slutet av 80-talet, och början av 90-talet med populära lyssnarläger. På somrarna var vi i Svenska kyrkans gård Flottbo, med främst Latinamerika- lyssning. På “nyårslägren” var vi i Norrbo församlingsgård, och då hade vi Nordamerika samt England i lurarna. Vid de här lägren har antennexperiment med enkeltrådriga samt tvåtrådiga beverageantenner utförts, och nyttiga erfarenheter erhållits. Några år in i 90-talet, fick vi tag på ett “lyssnartorp” i Fredriksfors, strax utanför Delsbo. I samband med detta slutade vi med lyssnarlägren i bla. Norrbo och Flottbo. I stället kör vi lägren vid torpet i Fredriksfors. Där finns det både el och permanenta antenner. Vi kör fortfarande två läger per år, och båda är ute vid torpet. År 1993 så fick klubben äran att arrangera 1993:s DX-parlament. Klubben fick också ha 1997:s DX-parlament, och båda parlamenten blev en succé. I början av 90-talet, kom klubben igång med packetradioverksamhet. Nu har klubben både brevlåda och DX-cluster. Bakom packetverksamheten står främst David/SM3ULU. Samma person har även “instiftat” hemsidan på Internet. Numera har David fått förstärkning av Olle/SM3SFR i Ljusdal, som uppdaterar sidan “aktuellt” samt “Fredriksfors” på Delsbo Radioklubbs hemsida.

  Lyssnarlägret i Fredriksfors 1998

  Den sk. Fredriksfors-veckan var i år en “halvregnig halvsuccé”. Konditionerna varierade lite, enligt Rolf Larsson/SM4GUJ gick det bäst några dagar före starten, som i år blev den 6:e juli. Detta läger fick en “tunn” början, vad det beträffar deltagare. De första dagarna, så var vi tre-fyra stycken ute vid torpet. Sedan hände det något. På onsdagen så hade Dan/SM3MTQ planerat lite korvgrillning, och då blev det en “explosion”. Helt plötsligt var vi en 7-8 stycken både utanför och inne i torpet. Efter explosionen, så var det konstant en fyra-fem stycken i Fredriksfors. I år var det inte bara kortvågs DX-ing som gällde. Lars/SM3FT hade med en dator ditut, där man bl a tog in väderkartor via en ICOM-R70, som stod bredvid datorn. Tyvärr har torpet i år varit utsatt för “busungar”. Busungarna har bl a klippt av några staglinor till en 12 meter hög rörmast med en FM-yagi. Resultatet blev att masten föll på ett okontrollerat sätt. Dessutom har de stulit några bra ficklampor, med mera.  Eftersom att det regnade en del under lägret, så blev det inte någon “kontrollera-antenner-ute-i-skog- vecka” detta år.  Dock tog Dan/SM3MTQ och Rolf/ SM4GUJ ändå en tur ut i skogen, och då öppnade sig skyarna. De blev båda tämligen genomblöta.

  Surströmmingsskiva gjorde succé!

  - AM-testen inställdes

  I början av augusti var det tänkt att en AM-test skulle hållas på Flottbo utefter riks-84:an. Men kallelsen kom dessvärre inte ut i tid… AM-testen inställdes, och sedan tyckte Dan/SM3MTQ, att någonting borde göras ändå. Sagt och gjort. Snabbt ändrades planerna, och istället bestämdes det att man skulle ha en surströmmingsskiva vid DX- torpet i Fredriksfors, och bjuda in medlemmarna i Delsbo Radioklubb, Hudiksvalls FRO-avdelning och Hudiksvalls sändaramatörer. Lördagen/Söndagen den 22-23 augusti så var det dags. C:a tio stycken hade samlats vid torpet i Fredriksfors. Som vanligt var skogsvägen en enda stor gyttjepöl. När våra (tappra) deltagare hade anlänt så fanns där bl a Tore/SM3EAA, Dan/SM3MTQ, Lars/SM3FT, Matz/SM3ULO, Ronny Forslund, Kent/SM3ULN, Ulf/SM3EEG m.fl. Före och efter det att Surströmm- ingen hade intagits, kördes det mycket med kortvågstrancivern Kenwood TS-140S. Både SSB och CW kördes flitigt. När Tore/SM3EAA körde CW, så rykte det nästan om buggen. Dan/SM3MTQ skrattade gott åt uppvisningen i 110-takt med en ryss. Några kontakter på SSB blev det också för Tore. Efter intagandet av suringen, blev det också allsång utomhus, diverse kortvågslyssning/körning och en hel del diskussioner om dittan och dattan.

  Lyckad portabeltest

  Portabeltestet som kördes söndagen den 17 maj, blev en succé! Både fint och soligt väder, samt hyggliga konditioner. Operatör var Kent/SM3ULN. Man körde 22 stationer, och Kent var ibörjan lite ringrostig, men efter en stund kom han upp i varv med sin telegrafi. När det hela sedan var klart så tog Lars/SM3FT och Kent ett dopp i Sördellen. BRR! KALLT! var några av kommentarerna. Platsen för testet var gamla dansbanan vid Dellenbaden, bara ett stenkast ifrån Dellensjöarna. I början av testet, så kunde man inte få bukt med “ståendevågen”. Det hela fick senare en förklaring. Man hade kopplat SWR-metern fel… Det var totalt åtta stycken som var där, inkl. operatören Kent. De flesta som var där stannade några timmar, grillade lite korv, pratade och hade trevligt under hela testet som varade ungefär en heldag.

  Leave a Reply