DXing

Att lyssna på utländska radiostationer, gärna så avlägsna som möjligt, är för många en spännande hobby och trevlig fritidssyssla.
“DX” är amatörradioförkortningen för “distans” och DX-aren strävar i sin hobbyutövning att försöka höra så avlägsna och ovanliga radiostationer som möjligt. DX-hobbyn har förmodligen existerat lika länge som det funnits radiostationer att lyssna på.
De flesta DX-are utövar sin hobby på de olika kortvågsbanden, men många erfarna DX-are har specialiserat sig på att med hjälp av mycket långa antenner, försöka avlyssna effektsvaga och i många fall mycket avlägsna radiostationer på mellanvågsbandet.

Det finns t o m DX-are som har specialiserat sig på att med jämna mellanrum avlyssna vårt vanliga FM-band , för att under speciella atmosfäriska förhållanden lyckas höra stationer som befinner sig på ett avstånd av upp till 1800 km, ibland längre.

Lyssnarrapporter och verifikationer

Många DX-are brukar skicka sk lyssnarrapporter till de radiostationer som de avlyssnar. I en sådan rapport framgår var, hur och när stationen avlyssnats samt på vilken frekvens avlyssningen skedde. För många radiostationer är det viktigt att få reda på hur de hörs, medan andra radiostationer ser lyssnarrapporten som ren kuriosa. Gemensamt för de flesta radiostationer är dock att de vanligen verifierar korrekta lyssnarrapporter med ett sk QSL, vilket betyder “jag kvitterar”.
För många DX-are är just samlandet på sådana verifikationer, eller QSL, det stora nöjet med DX-hobbyn. Det gäller då att försöka samla så många olika länder och radiostationer som möjligt. Det finns dock en stor grupp utövare som inte bryr sig om att skicka några lyssnarrapporter, utan istället nöjer sig med att lyssna på de olika stationernas programutbud.

DX-ing är en hobby som går att utöva på många olika sätt och som inbjuder till att “skräddarsys” helt efter utövarens intressen och förutsättningar. Om Du vill veta mer om denna spännande och intressanta hobby så beställ gärna DX-GUIDEN från Sveriges DX-Förbund! Kontakta oss!

1 Comment to DXing

Leave a Reply