Amatörradio

Enligt ordboken:
amatör -en, -er icke yrkesmässig utövare av konst, idrott eller dylikt.
amatörsändare radio: privat radiosändare som med vederbörligt tillstånd, av enbart personligt intresse och utan vinningssyfte, kan användas för studium av radiotekniska problem.

Vänner över hela världen

Amatörradio är en hobby, som är särskilt inriktad på radiokommunikation. Det är lätt att få vänner med amatörradions hjälp. Den når över alla gränser och vid resor besöker radioamatörerna gärna varandra.
Du får god träning i att tala främmande språk, vid kontakt med radioamatörer utanför Sverige kommer du vanligtvis att använda engelska, men du bjuds möjlighet att träna på många andra språk om du vill. Genom sin natur bidrar vår hobby till ökad förståelse mellan olika länder och folkslag.
Jorden runt med egen radio

Som radioamatör kan du med din radiostation få kontakt med andra radioamatörer. Det kan du göra från ditt hem eller vilken annan plats som helst.

Många frekvensband

Radioamatörerna har tillgång till många frekvensband, alla med olika egenskaper. Förhållandena i jorden atmosfär, valet av frekvens, tidpunkt, sändareffekt, antennutförande m m. avgör hur räckvidden blir. På kortvåg kan du få direkt kontakt med hela världen.

Satelliter

Numera använder radioamatörerna även egna satelliter för radiokontakter mellan avlägsna orter på jorden. Satelliterna återutsänder de radiomeddelanden, som uppfångas från jorden. På så sätt ökar räckvidden. Eftersom höga frekvenser (kort våglängd) används kan antennerna vara små. Påverkan från jordatmosfären är liten vid radiokontakter mellan jorden och satelliterna, och sändarna kan därför ha låg effekt.

Mobil radiotrafik

Radiostationer kallas mobila när de används i bilar och båtar eller bärs omkring. Bärbara radiostationer är oftast utförda för höga frekvenser och har sändaren har låg effekt. De når därför inte så långt. För att utöka räckvidden har radioamatörerna också många relästationer, som återutsänder meddelandena på liknande sätt som satelliterna gör.

Många trafiksätt

Radioamatörerna använder många sätt att “prata” med varandra. Det kan till exempel vara med telegrafi, telefoni, data, telefax eller TV.

Du kan använda en dator

Det blir allt vanligare att använda persondatorer tillsammans med amatörradiostationerna. Det går bra att koppla en dator till radiostationen och överföra datameddelanden, som kan bestå av texter, bilder och tal.

Du kan hjälpa andra

Som radioamatör kan du också göra nytta. Med dina kunskaper om kommunikation är du också en viktig tillgång vid katastrof- och nödsituationer. Det kan vara vid skallgång, skogsbrand och andra olyckor. Utöver det är det vanligt att radioamatörer hjälper till med radioförbindelserna vid stora sporttävlingar, även det ett exempel på hur radioamatörer kan vara till nytta för andra i samhället.

Hobby för experiment

Amatörradio är en trevlig hobby, som ger många tillfällen till experiment med elektroniska apparater, amatörstationer, antenner och mycket mer. Tekniken inom amatörradion är mycket lik tekniken inom yrkesmässig radio- och telekommunikation. Därför ger amatörradion kunskaper, som kan bli till ett yrke. Amatörradion är på så sätt en särskilt meningsfull verksamhet för ungdommar.

QSL-kort

QSL är en förkortning som betyder “Jag kvitterar”. Radioamatörerna bekräftar ofta sina radiokontakter med QSL-kort. Att samla på dessa QSL-kort från vänner över hela världen är en trevlig del av hobbyn.

Diplom

Du kan också “samla” på radiokontakter för att få diplom. Sådana ges ut av olika länders amatörradioföreningar och radioklubbar. QSL-korten kommer till nytta när du skall visa, att du har haft de radiokontakter som behövs för att få ett visst diplom. Om QSL-kort.

Tävlingar

Radioamatörerna sysslar även med tävlingar av olika slag, t ex. att få kontakt med så många långväga amatörradiostationer som möjligt inom en viss tid.

Radiopejlorientering

Radiopejlorientering, även kallad “rävjakt”, är en speciell tävlingsform som liknar vanlig orientering, men där skärmarna ersätts av gömda amatörradiosändare. Det gäller att med en liten mottagare bestämma riktningen till sändarna och mer karta och kompass finna dem på kortast möjliga tid. Det förekommer mästerskapstävlingar i SM, NM, EM och VM.
Har du frågor eller vill veta mera? Kontakta någon i Delsbo Radioklubbs styrelse eller skicka ett email. Du är även välkommen att besöka oss i klubblokalen.

Leave a Reply