Utrustning

Utrustning på Understation 14

Mottagarstationen

- Bredbandsvertikal fabrikat AEG / Telefunken
- Tontelegrafmaterial ifrån Siemens
- Mottagare Standard Radio CR302 / RA722 ( på modernare tid )
- Mottagare General Electric MT600 / NRM9
- Mottagare Rhode o Schwarz EK07
- Radiolänk 21 till sändarstationerna och Radiolänk 23 till abbonnenterna.

Huvudsändarstationen

- Sändare Collins 208U10 med delar ifrån AEG / Telefunken
- Diselgenerator Scania / Asea
- LogPeriodisk kortvågsantenn fabrikat Rhode o Schwarz
- Bredbandsvertikal fabrikat AEG / Telefunken
- Dipolantenn ifrån AEG / Telefunken

Reservsändarstationen

- Sändare Standard Radio CT1000.

Leave a Reply