LGC / Luforsändaren i Delsbo

DRAK var inte först med att sända lågfrekvent rundradio ifrån
Dellenbygden, försvaret hann före, en si så där 30 år…

Mitt i travbanan vid idrottsplatsen i Delsbo finns lämningarna efter Delsbos
gamla LUFOR sändare. Om du idag undersöker markerna så hittar du fundamenten efter en 30 meter hög
vertikal långvågsantenn, en grop där det suttit en antennavstämningsenhet
samt en del stagningsfundment.

Vad var Lufor?

Lufor ( LuftFörsvarsORientering ) användes för att informera luftvärnet
och andra armeförband om
inkommande fientligt flyg. Mottagare fanns i fordon, industrier och andra som
behövde veta vad som rörde sig i luften. Sändningarna bestod av musik och
talade meddelanden. Före varje meddelande sändes en igenkänningssignal på
telegrafi.
Samtliga okända och fientliga företag lästes ut, och var femte minut även vårt
flyg i luften
om sådant fanns. Positionen på flygplanen lästes både ut i
georef-koordinater och i klartext. Det kunde låta så här: Nytt (Om det
var första gången.), Lågt (Om det var under 4.000 m.), BM5010, D1
(Företagsnumret.), Söder Ölands södra udde mot Karlskrona. Ibland
lades tilläggsuppgifter in, t.ex. stort/litet, antal och fart.

Lufor sköttes ifrån en LufförsvarsGruppCentral ( LGC), beteckningen på Delsbo LGC var L45 “Tuppen” eller i vissa fall N35 och befann sig i källarvåningen till huset mitt emot Åkes motor efter stationsgatan i Delsbo,  Delsbos LGC var lite unik på så vis att den faktiskt var initierad av privata initiativ.

Luformastens placering på täkten vid Delsbo IP.

Longitude : 16.55598 E (16° 33′ 22” E)
Latitude : 61.79333 N (61° 47′ 36” N)

Lgc vid Järnhandlare Rudolphis I Delsbo .

Longitude : 16.55209 E (16° 33′ 8” E)
Latitude : 61.79691 N (61° 47′ 49” N)

LUFOR använde tidigt långvågsfrekvenser mellan långvåg och mellanvåg

(255 – 430 KHz), senare i mitten av 80 talet upphörde långvågssändningarna
och flyttades till FM bandet och nya högt belägna platser innan det
lades ner i början av 90 talet. LUFOR ersattes då av bla systemet LOMOS samt
nyare modernare luftförsvarspjäser.

Godkännd  för Lufor

Flertalet rundradiomottagare som såldes i Sverige efter 1959 hade  möjlighet att ta emot luforsändningar. Märket till höger skulle i så fall
finnas på radioapparatens baksida. Detta gällde även bilradio. En hel del
apparater har märkning på stationsskalan också, “L” eller
“Lufor” förekommer.

Musikprogram

Mellan Lufor rapporteringarna spelades vanligtvis musik. Försvaret gav till
och med ut speciella skivor. Bland annat dessa.

Lufor Pausmusik 1

Smart Side Of Town

1991 Flygvapnet M7707-301010

Lufor Pausmusik 3

It Started With A Love Affair

1991 Flygvapnet M7707-303010

Hur lät en Lufor sändning?

Hur lät LUFOR? Klicka HÄR för att
lyssna på en LUFOR sändning från FM 102.6 MHz inspelad i Delsbo i början på
90 talet.

Klicka HÄR för att
lyssna på en längre sändning, OBS: Filen är stor ( 233 Mb ) och i wav format.

 

En film om Radiolufor:

Vet du mer om Delsbo Lufor? Kontakta sm3mtq@hotmail.com

Leave a Reply