Historik

För dig som inte är så välbekant med Delsbo Radioklubb, tar vi oss friheten att göra en kort beskrivning av klubbens tillkomst, utveckling, aktiviteter mm.

HISTORIK

Under året 1970 pågick på grundskolan i Delsbo fria aktiviteter och bl a var DX-ing under ledning av Håkan Johansson en av dessa aktiviteter. Samtidigt hade Dan Andersson upptäckt radion, bl a genom att läsa DX-boken av Hugo Gustavsson och även via tidningen Eter Aktuellt.

Våren 1973 träffade Dan några andra grabbar som kommit i kontakt med DX-ingen via skolan och nu började man träffas och lyssna tillsammans. Håkan Johansson kontaktades och så i september 1973 startade man Dellenbygdens DX-Club, (DDXC). Klubblokal fick man i skolans källare, där man själva fick ställa iordning med renovering, tapetsering och målning.

Aktiviteterna började avta i början av 1976. Det berodde mycket på att grabbarna nådde åldern för militärtjänstgöring och även andra intressen pockade på uppmärksamhet. Ända fram till 1979 var klubbens verksamhet i princip på nollpunkten. I det läget ordnade Dan en utställning på skolan om DX-ing, vilket resulterade i två nya medlemmar.

Under 1980 kom så Dan i kontakt med Rolf Larsson från Hudiksvall. Rolf hade tidigare erfarenhet från DX-ing och och nu började aktiviteterna att spira genom träffar och lyssnarnätter. Som sändareamatör inspirerade Rolf klubbens medlemmar, och flera tog amatörradiocertifikat och klubbens verksamhet utvidgades succesivt.

1982 ändrades klubbens namn till det nuvarande Delsbo Radioklubb. En markering att det ej endast var DX-ing på programmet, utan även annan radioverksamhet. Klubben köpte en amatörradiostation och fick även en egen signal, SK3PH.

VERKSAMHET

På grund av att verksamheten breddats, har även medlemsantalet i klubben sakta stigit till att idag omfatta ca 30 st. Medlemmarna kommer främst från Dellenbygden, men även Hudiksvall, Forsa och Ljusdal finns representerade.

Klubben har nu bra utrustning i form av trafikmottagare, datorer och klubblokal med verkstad.

Aktiviteter i form av amatörradio, packet radio, rtty, elektronik och data förekommer. En del kurser i radioteknik, telegrafi och digital kommunikation har också hållits under senare år.

Hur är det då med DX-ingen, rundradiolyssning, som ju var upphovet och starten på alltsammans en gång i tiden?

Ja, det är rätt så väl försett med lyssnarnätter under året. Lyssnarlägren i Fredriksfors är populära tillställningar. Här lägger Rolf och Dan ner mycket arbete på att skapa möjligheter att lyssna med bra antenner. Fredriksfors ligger relativt ostört, och är ett bra alternativ för de som inte har möjligheten att dra iväg på nordliga DX-expeditioner.

Klubbmöten hålls i regel en gång per kvartal.

Torsdagar ojämna veckor kl 19.00 är det öppet hus på klubblokalen, då alla är VARMT välkomna.

Leave a Reply