“Riktantenner för mindre utrymmen” – Föredrag den 16′e oktober

Posted by David Andersson on October 15, 2019
Delsbo Radioklubb

Klubbafton/Öppet hus Delsbo Radioklubb
Onsdag 16e Oktober klockan 19:00
På tapeten:

Rolf-SM3GUJ förevisar om mottagningsantenner för mindre utrymmen. Går igenom konstruktioner som flag pennant, EWE, Super KAZ med flera. Främst med inriktning på låga frekvenser från mellanvåg till 40 meter.
Föredraget kommer att följas upp med en uppmontering av en antenn av någon av dessa typer i Fredriksfors.

Platsen är Delsbo Radioklubbs lokal på Avavägen 25.
Kartlänk: https://www.hitta.se/kartan/pl/Avav%C3%A4gen%2025%20Delsbo/1012267939?s=d0f2b047

Arrangeras i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Comments are closed.