Nytt Rekord WSPR!

Posted by Hans Olofsson on February 14, 2017
Delsbo Radioklubb

SK3PH har hörts på södra halvklotet i Reunion, avstånd 9844 km, nästan 1000 mil alltså 98440 km/watt!

Timestamp                Call            MHz           SNR    Drift   Grid      Pwr     Reporter    RGrid        km        az

20170213 22:36      SK3PH     14.097041    -28       -2      JP81gt    0.1     FR5ZX       LG78pu    9844    144

Klicka på bilden för att se den i full upplösning!

73 /Hans SM3OMO

Comments are closed.